Ds 2002:26 Ett centrum mot rasism och andra former av intolerans - 9138217112 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:26 Ett centrum mot rasism och andra former av intolerans
   
 
Titel:Ds 2002:26 Ett centrum mot rasism och andra former av intolerans
Utgivningsår:2002
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217112
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:26
Ämnesord:Övrigt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria föreslår arbetsgruppen att medel avsätts för att etablera ett centrum mot rasism och andra former av intolerans. Grunden för centrets verksamhet skall vara en ideell förening med bred anslutning av olika organisationer. Arbetsgruppen föreslår också att Integrationsverket får ansvaret för att samla in och sprida kunskaper om avhopparverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB