Svensk Skattetidning 2023 - häften, inbunden årsvolym - P02523 - Jure bokhandel

 

 
 
Svensk Skattetidning 2023 - häften, inbunden årsvolym
   
 
Titel:Svensk Skattetidning 2023 - häften, inbunden årsvolym
Anmärkning:Utkommer med 10 nr per år. Inbunden årsvolym ingår.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:P02523
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Periodica , Skatterätt

Pris: 5199 SEK exkl. moms

 

Svensk Skattetidning har särskild fokus på det som händer inom näringslivet och på den finansiella marknaden. Den anses av många som oumbärlig om man vill ha en heltäckande analys och bevakning av skatteområdet. Kvalificerade författare belyser alla de aktuella skattefrågorna, inte minst internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras fortlöpande. EG-aktuellt på företagsskatteområdet och mervärdesskatteområdet bevakas regelbundet, liksom ny litteratur inom skatte- och bolagsområdet. Sist men inte minst har tidningen en livlig avdelning för debatt och kommentarer. -- Svensk Skattetidning har funnits i över 75 år och kommer ut med tio nummer per år. Svensk Skattetidning samarbetar med Centrum för Skatterätt genom att arrangera en årlig konferens kring ett högaktuellt ämne, vilket följs upp av ett temanummer.


Huvudredaktörer är docenten Jan Bjuvberg och juris licentiaten Jari Burmeister. Maria Ekström är biträdande redaktör.
 
  © 2017 Jure AB