Prop. 2022/23:3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali - 202223003 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
   
 
Titel:Prop. 2022/23:3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Utgivningsår:2022
Omfång:8 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223003
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:3
Ämnesord:Övrigt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att Sverige, i syfte att på ett ordnat sätt avveckla det svenska förbandsbidraget till Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma), fortsätter att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande i Mali till och med den 30 juni 2023, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd.

I propositionen redogör regeringen för insatsens folkrättsliga grund och sina överväganden inför en avveckling av det svenska bidraget.

Regeringen redogör även för bidragets ekonomiska konsekvenser.

 
  © 2017 Jure AB