Prop. 2022/23:10 Rätt till betalkonto i fler banker - 202223010 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:10 Rätt till betalkonto i fler banker
   
 
Titel:Prop. 2022/23:10 Rätt till betalkonto i fler banker
Utgivningsår:2022
Omfång:24 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223010
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:10
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Bankerna är centrala för samhällets grundläggande infrastruktur. Den som inte har ett betalkonto i en bank hamnar i ett utanförskap som försvårar för anställning, köp eller hyra av bostad, betalningar, sparande, studier, konsumtion och kontakter med det allmänna. Ett betalkonto är därför avgörande för delaktigheten i samhället, inte minst för grupper som inte har etablerat sig i det svenska samhället, såsom asylsökande, utländsk arbetskraft och utländska studenter. Det gäller också dem som flyr från kriget i Ukraina. Europeiska bankmyndigheten har också i ett pressmeddelande den 11 mars 2022 framhållit att EU:s massflyktsdirektiv innebär en skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla betalkonto med grundläggande funktioner.

Enligt gällande regelverk undantas filialer till utländska banker från skyldigheten att tillhandahålla betalkonto.

Strukturomvandlingen under de senaste åren har medfört att två av de fem största bankerna på den svenska bankmarknaden är filialer till utländska banker. För att bestämmelserna om tillgång till betalkonto ska fylla sin funktion, föreslås att skyldigheten att tillhandahålla betalkonto med grundläggande funktioner ska omfatta också filialer till utländska banker.

Förslaget ökar konsumentskyddet på bankmarknaden och konkurrensen mellan kreditinstituten.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB