Övningsbok i beskattning av Eriksson Asbjörn, Gyland Christina, Jakobsson Olof - 9789144160191 - Jure bokhandel

 

 
 
Övningsbok i beskattning
– Beskattningen 2023
   
 
Författare:Eriksson Asbjörn , Gyland Christina , Jakobsson Olof
Titel:Övningsbok i beskattning – Beskattningen 2023
Upplaga:47 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:159 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144160191
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 284 SEK exkl. moms

 

Denna bok är ett naturligt komplement till litteratur inom skatteområdet för den som i olika utbildningssammanhang vill sätta sig in i skattesystemets praktiska funktionssätt. Den kan med fördel användas tillsammans med läroboken Praktisk beskattningsrätt.

Boken är i första hand skriven för universitetens grundkurser i beskattningsrätt och skatterätt. Den är dock användbar även i andra utbildningssammanhang, som till exempel vid yrkeshögskolor och för internutbildningar vid banker, försäkringsbolag samt redovisnings- och revisionsbyråer. Boken kan också med fördel användas vid självstudier i ämnet. Kommenterade lösningar till övningsuppgifterna (med lagrumshänvisningar) finns i Lösningar till övningsbok i beskattning.
 
  © 2017 Jure AB