Ds 2002:37 Registrering av hyresförmedlare - 9138217309 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:37 Registrering av hyresförmedlare
   
 
Titel:Ds 2002:37 Registrering av hyresförmedlare
Anmärkning:Prop. 2002/03:71
Utgivningsår:2002
Omfång:56 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217309
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:37
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 87 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att även fastighetsmäklare som enbart förmedlar hyresrätter skall bli skyldiga att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden. Den ersättning som får tas ut vid yrkesmässig bostadsförmedling skall höjas och hädanefter regleras direkt i en förordning i stället för i Kammarkollegiets föreskrifter. Jfr Boendesociala beredningens betänkande SOU 1999:71.

 
  © 2017 Jure AB