Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 av Munukka Jori, Sandstedt Johan, red. - 9789139027331 - Jure bokhandel

 

 
 
Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1
– Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
   
 
Författare:Munukka Jori , Sandstedt Johan , red.
Titel:Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 – Skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt & allmän förmögenhetsrätt
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:451 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027331
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Insolvensrätt , Krediträtt

Pris: 335 SEK exkl. moms

 

Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställning av centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behov av en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.

Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.

Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmän avtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattar olika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal, försäkringsavtal
och immateriella tjänster.
Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen Civilrätt
A vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB