Prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag - 202223046 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag
   
 
Titel:Prop. 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag
Utgivningsår:2023
Omfång:999 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:46
Ämnesord:Skatterätt , Ekonomi

Pris: 717 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen.

Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av den nuvarande mervärdesskattelagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik.

I den nya lagen införs även bestämmelserna i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt vissa bestämmelser i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. som endast avser mervärdesskatt. Vidare föreslås följdändringar i flera lagar.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB