EU:s insolvensförordning av Nilsson Kenneth - 9789186848187 - Jure bokhandel

 

 
 
EU:s insolvensförordning
– En kommentar
   
 
Författare:Nilsson Kenneth
Titel:EU:s insolvensförordning – En kommentar
Utgivningsår:2023
Omfång:256 sid.
Förlag:JP Infonet Förlag
ISBN:9789186848187
Typ av verk:Kommentar
Serie:JP Juridiskt bibliotek
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 antogs den 20 maj 2015 och tillämpas på insolvensförfaranden som inletts från 26 juni 2017. Förordningen utgör stommen för EU:s internationella insolvensrätt. Förordningen gäller i alla medlemsstater utom Danmark. Förordningen innehåller bland annat lagvalsregler, skyddsregler, vissa materiella regler som reglerar någon aspekt av genomförandet av ett insolvensförfarande samt en regel om domstols behörighet (forum). 2015 års insolvensförordning är en omarbetning av 2000 års insolvensförordning (EG) 1346/2000 och ersätter den.

Kommentaren vänder sig till jurister som är praktiskt verksamma som konkursförvaltare eller företagsrekonstruktör, som rådgivare till fordringsägare eller anställda vid banker och andra kreditgivare samt domare som har att hantera frågor om konkurser och rekonstruktioner eller tjänstemän vid tillsynsmyndigheten i konkurser. Även andra med ett praktiskt intresse för internationella verkningar av insolvensförfaranden kan ha glädje av kommentaren.

Kenneth Nilsson är verksam som advokat vid Setterwalls advokatbyrå och är inriktad mot insolvensfrågor. Kenneth har sedan länge intresserat sig för frågor om internationell insolvens.
 
  © 2017 Jure AB