Svensk författningspolitik av Mattson Ingvar, Petersson Olof, red. - 9789144155272 - Jure bokhandel

 

 
 
Svensk författningspolitik
   
 
Författare:Mattson Ingvar , Petersson Olof , red.
Titel:Svensk författningspolitik
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2022
Omfång:399 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144155272
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 314 SEK exkl. moms

 

Ett fritt samhälle bygger på yttrandefrihet, men hur mycket bör man acceptera när det gäller hets mot folkgrupp och angrepp på demokratin? I en demokrati utgår all offentlig makt från folket, men hur ska väljarna kunna kontrollera sina representanter? Ska en domstol kunna upphäva en lag som stiftats av den folkvalda riksdagen?

Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet. Frågan är hur demokratin kan reglera sig själv genom grundlagar som tillkommit efter offentlig debatt och politiska beslut. Bakom dagens system ligger en lång historia av intressekonflikter och idébrytningar.

I Svensk författningspolitik skildrar forskare inom juridik och statskunskap den svenska konstitutionens framväxt. De historiska och internationella utblickarna bidrar till att öka förståelsen för de vägval som svensk politik står inför idag. Boken vänder sig särskilt till studenter inom samhällsvetenskap och rättsvetenskap, men är också av intresse för alla som söker en djupare insikt i den politiska processen.

Denna nya upplaga har utvidgats med ett kapitel om författningsberedskap, som handlar om hur Sverige styrs i krig och fredstida kriser. Kapitlet om lagstiftningsmakten har omarbetats. Boken har också aktualiserats med hänsyn till den parlamentariska situationen och till forskningsläget.
 
  © 2017 Jure AB