Upphandlingens grunder av Pedersen Kristian, Lindberg Olle - 9789172239135 - Jure bokhandel

 

 
 
Upphandlingens grunder
– en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
   
 
Författare:Pedersen Kristian , Lindberg Olle
Titel:Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:260 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239135
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 378 SEK exkl. moms

 

Det görs varje år upphandlingspliktiga inköp i Sverige till ett värde av över 800 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av BNP. På många områden är det offentliga den i särklass största köparen av varor, tjänster och byggentreprenader. I stort sett all offentlig verksamhet och en betydande del av det svenska näringslivet påverkas därför i praktiken av rättsutvecklingen på upphandlingsområdet.

Som rättsområde betraktat är upphandlingsområdet i ständig förändring. En aldrig sinande ström av nya lagförslag och ny rättspraxis från såväl EU-domstolen som svenska domstolar, innebär regelbundet förändrade förutsättningar för offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna.

I den sjätte upplagan av Upphandlingens grunder redogörs för bestämmelserna i upphandlingslagarna och för hur de påverkar upphandlande myndigheter, enheter och leverantörer. I likhet med upphandlingslagarna följer kapitelindelningen i boken i huvudsak de olika stegen i upphandlingsprocessen, hela vägen från bestämmelserna om val av tillämpliga bestämmelser och upphandlingsförfarande till bestämmelserna om tilldelningsbeslut och tecknande av kontrakt samt överprövning och skadestånd. Dessutom ges en introduktion till lagen (2008:962) om valfrihetssystem, lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Upphandlingens grunder riktar sig till offentliga inköpare, leverantörer, jurister, upphandlingskonsulter, beslutsfattare samt studenter och andra som vill ha en pedagogisk introduktion till upphandlingsområdet eller ett stöd i sitt dagliga arbete med upphandlingsfrågor. De tidigare upplagorna av Upphandlingens grunder har bland annat använts som kurslitteratur i såväl juristutbildningar som andra utbildningar vid universitet och högskolor och i ett stort antal andra utbildningar i både offentlig och privat regi.

Kristian Pedersen är advokat och delägare i Advokatfirman Kahn Pedersen. Förutom mångårig erfarenhet av arbete som advokat har han tidigare arbetat både vid Nämnden för offentlig upphandling och vid Konkurrensverket. Han är författare till en lång rad artiklar om upphandlingsfrågor i olika juridiska tidskrifter samt medförfattare till boken Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling.

Olle Lindberg är advokat, verksam vid Advokatfirman Kahn Pedersen, och specialiserad på offentlig upphandling. Förutom lång erfarenhet som juridiskt biträde i alla olika faser av offentliga upphandlingar och upphandling inom försörjningssektorerna är han författare till ett större antal artiklar i ämnet i rättsvetenskapliga tidskrifter, ledande rättsinformationstjänster och branschmedia.
 
  © 2017 Jure AB