Prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk - 202223069 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk
   
 
Titel:Prop. 2022/23:69 Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk
Utgivningsår:2023
Omfång:21 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223069
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:69
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet förlängs så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023.

Enligt förslaget ska nedsättning av koldioxidskatt medges med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden 1 juli– 31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten medges med 1 582 kronor per kubikmeter. Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi och i en tidigare beslutad ändring i den lagen.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för bränsleförbrukning som skett före den 1 juli 2023.
 
  © 2017 Jure AB