Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten av Bratt Stina - 9789172239128 - Jure bokhandel

 

 
 
Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten
– Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor
   
 
Författare:Bratt Stina
Titel:Alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten – Om förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar i avtalsförhållanden och kontraktskedjor
Utgivningsår:2023
Omfång:536 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239128
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 890 SEK exkl. moms

 

Förhållandet mellan kontrakts- och deliktsansvar är en förmögenhetsrättslig klassiker. I denna avhandling undersöks alternativa anspråksvägar i skadeståndsrätten. Boken tar sikte på vilka möjligheter som finns i svensk rätt för en skadelidande att göra gällande anspråk på skadestånd enligt både kontrakts- och deliktsregler. Avhandlingens huvudsakliga fokus är skadeståndsanspråk i avtalsförhållanden och kontraktskedjor.

Boken spänner över ett brett fält av olika rättsområden och behandlar frågor om skadestånd vid bl.a. köp, entreprenad och transport och tar upp flera centrala skadeståndsrättsliga teman, som exempelvis culpaansvar, strikt ansvar, produktansvar och ansvaret för rena förmögenhetsskador. I avhandlingen görs även komparativa utblickar.

Boken riktar sig till praktiskt verksamma jurister, lagstiftare och rättstillämpare som särskilt intresserar sig för allmänna förmögenhetsrättsliga frågor och som kommer i kontakt med frågor som berör skadestånd.

Författaren Stina Bratt är verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Boken är hennes doktorsavhandling.
 
  © 2017 Jure AB