Prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. - 200102140 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.
Anmärkning:SOU 2001:11
Utgivningsår:2002
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102140
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:140
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 56 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB