Inkomstskattelagen av Andersson Mari, Dahlberg Mattias, Tivéus Ulf - 9789139028062 - Jure bokhandel

 

 
 
Inkomstskattelagen
– En kommentar. Del I och del II
   
 
Författare:Andersson Mari , Dahlberg Mattias , Tivéus Ulf
Titel:Inkomstskattelagen – En kommentar. Del I och del II
Anmärkning:Två volymer. Utkommer en gång per år. Stående order tecknas automatiskt på ny upplaga. Om stående order EJ önskas, vänligen meddela Jure på beställningen, eller ring tel 08-6620080.
Upplaga:23 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028062
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 2436 SEK exkl. moms

 

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.
 
  © 2017 Jure AB