Avtalslagen av Grönfors Kurt, Dotevall Rolf - 9789139026624 - Jure bokhandel

 

 
 
Avtalslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Grönfors Kurt , Dotevall Rolf
Titel:Avtalslagen – En kommentar
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:472 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139026624
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 763 SEK exkl. moms

 

Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. I denna uppdaterade upplaga av kommentaren beaktas lagändringar och praxis utveckling.
 
  © 2017 Jure AB