Borgen av Lehrberg Bert, Gorton Lars, Helldén Margareta, Lennander Gertrud, Lindskog Stefan, Ramberg Jan - 9138504596 - Jure bokhandel

 

 
 
Borgen
– förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor
   
 
Författare:Lehrberg Bert , Gorton Lars , Helldén Margareta , Lennander Gertrud , Lindskog Stefan , Ramberg Jan
Titel:Borgen – förutsättningsfrågor, regressfrågor, konsumentfrågor
Anmärkning:Seminarium, november 1994
Utgivningsår:1995
Omfång:225 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138504596
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Genom de senaste årens ekonomiska kris har frågorna om borgen fått aktualitet. Det rör särskilt bankernas och andra finansinstituts rättsliga ansvar, som genom ett antal HD-domar har preciserats och i något fall utvidgats. Under ett par seminariedagar samlade Institutet för rättsvetenskaplig forskning ett trettiotal av landets ledande experter på området. Med författarnas inledningar och kommentarer som grund belyses följande ämnen utifrån deltagarnas samlade kunskaper och erfarenheter: Borgensansvarets avhängighet av borgensmannens förutsättningar, borgensmans rätt till regress mot huvudgäldenären, konsumentskyddsaspekter på borgensansvaret.
 
  © 2017 Jure AB