Konsumentkreditlagen av Henrikson Ann-Sofie, Persson Annina H. - 9789139019152 - Jure bokhandel

 

 
 
Konsumentkreditlagen
– En kommentar
   
 
Författare: Henrikson Ann-Sofie , Persson Annina H.
Titel:Konsumentkreditlagen – En kommentar
Utgivningsår:2023
Omfång:403 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139019152
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1018 SEK exkl. moms

 

Detta helt nya verk är en kommentar till konsumenttjänstlagen, i vilket författarna kommenterar lagen utförligt, paragraf för paragraf. Lagen är från 2010. Det är således en relativt modern lagstiftningsprodukt. Lagen har dock ersatt ett par äldre lagar i samma ämne. Vissa regler har förts över till nuvarande lag och är således av äldre datum. Vidare är inte lagen enbart svensk utan influenser förekommer från internationell rätt, särskilt från unionsrätten.
 
  © 2017 Jure AB