Borgen och tredjemanspant av Walin Gösta, Ingvarsson Torbjörn - 9789139027263 - Jure bokhandel

 

 
 
Borgen och tredjemanspant
   
 
Författare:Walin Gösta , Ingvarsson Torbjörn
Titel:Borgen och tredjemanspant
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:445 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027263
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 958 SEK exkl. moms

 

Borgen är vanligt förekommande som säkerhet för annans prestation. Det finns ett stort antal rättsfall i ämnet, men en modern lagstiftning saknas. Tredjemanspant, det vill säga pant som någon ställer till säkerhet för en annan persons skuld, fyller en viktig funktion för kreditväsendet och har stora likheter med borgensåtaganden. Borgen och tredjemanspant är en brett upplagd studie av dessa praktiskt viktiga säkerhetsformer. Boken riktar sig till praktiker som önskar att få svar på konkreta frågeställningar, men genom den breda översikten av området belyses även teoretiskt viktiga kredit- och fordringsrättsliga frågor för den rättsvetenskapligt intresserade.

Boken gavs ut i sin första upplaga 1984 och Gösta Walin svarade ensam för ytterligare två upplagor. Sedan den fjärde upplagan svarar Torbjörn Ingvarsson för att hålla boken aktuell och ge den en naturlig fortsättning från tidigare upplagor.
 
  © 2017 Jure AB