Regeringens skrivelse 2001/02:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1997-2001 - 200102104 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1997-2001
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning budgetåren 1997-2001
Utgivningsår:2002
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102104
Serie:Propositioner nr. 2001/02:104
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB