Skadeståndslagen av Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland - 9789139027584 - Jure bokhandel

 

 
 
Skadeståndslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Bengtsson Bertil , Strömbäck Erland
Titel:Skadeståndslagen – En kommentar
Anmärkning: Planerad utgivning under juni 2023.
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:582 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027584
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1344 SEK exkl. moms

 

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelser för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur. Sedan förra upplagan har ny lagstiftning tillkommit, dels om skadeståndsansvar för överträdelse av rättighetsreglerna i 2 kap. regeringsformen, dels om ersättning till brottsoffer m.m. Denna nya lagstiftning kommenteras utförligt.
 
  © 2017 Jure AB