Prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar - 202223088 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar
   
 
Titel:Prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar
Utgivningsår:2023
Omfång:155 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223088
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:88
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

EU har antagit ett direktiv som syftar till att öka de stora koncernernas transparens och förbättra möjligheten att få insyn i deras skattebetalningar. För att genomföra direktivet föreslår regeringen en ny lag med krav på att stora, multinationella koncerner och företag ska offentliggöra inkomstskatteuppgifter.

Uppgifterna ska lämnas till Bolagsverket i en rapport som även ska göras tillgänglig på företagets webbplats. Förslagen gäller koncerner och företag med årliga intäkter som överstiger 8 miljarder kronor.

Dessutom ska revisorn i de företag som kategoriseras som större företag enligt årsredovisningslagen i revisionsberättelsen ange om företaget är skyldigt att offentliggöra en inkomstskatterapport och om företaget i så fall har gjort det.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 22 juni 2023.
 
  © 2017 Jure AB