Prop. 2022/23:80 Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden - 202223080 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:80 Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden
   
 
Titel:Prop. 2022/23:80 Ändrad placering av betalstation för trängselskatt i Hagastaden
Utgivningsår:2023
Omfång:22 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:80
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att trängselskatt ska tas ut för resor på gator som nyanläggs med anledning av utbyggnaden av Hagastaden i Stockholm.

Förslaget innebär att ringen som avser betalstationen Solnabron i bilaga 1 till lagen (2004:629) om trängselskatt flyttas åt nordöst för att täcka in de nya gatorna. Syftet med förslaget är att upprätthålla trängselskattens funktion.

Trängselskatt bör tas ut för resor på de nya gatorna från och med den tidpunkt då gatorna öppnar för trafik. Det är för närvarande inte möjligt att med exakthet säga när detta kommer att ske. Lagändringarna föreslås därför träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB