Skatt och skattebrott av Holmquist Rolf, Liljemark Ragnar Ola - 9789139028024 - Jure bokhandel

 

 
 
Skatt och skattebrott
   
 
Författare:Holmquist Rolf , Liljemark Ragnar Ola
Titel:Skatt och skattebrott
Anmärkning:
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:220 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028024
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt

Pris: 451 SEK exkl. moms

 

Det svenska skattesystemet baseras på att information lämnas till Skatteverket. Vilken information som ska lämnas har betydelse både utifrån ett materiellt perspektiv när skatter och avgifter ska fastställas och i ett straffrättsligt perspektiv. Även avsaknad av upplysningar kan medföra ansvar.

I boken behandlas därför de olika regelsystemen med kraven på skattskyldiga att redovisa korrekt och i tid och vilka konsekvenserna kan bli för den som inte följer bestämmelserna. Det gäller följaktligen anknytningen mellan bl.a. inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen å ena sidan och skattebrottslagen å andra sidan. Men boken är också redigerad som en författningskommentar av konventionellt slag.

För att ge författningsbestämmelserna en relevant inramning behandlas i boken också skatternas och avgifternas storlek, funktion och betydelse för samhällsekonomin liksom det s.k. skattefelet, dvs. skillnaden mellan den teoretiskt riktiga skatten och vad som faktiskt betalas in till stat och kommun.

Boken vänder sig till åklagare, poliser, skattebrottsutredare, domare, advokater, revisorer, redovisningskonsulter, ekonomijournalister och andra med behov av närmare kunskaper om reglerna om skattebrott, skattetillägg m.m.
 
  © 2017 Jure AB