Prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition - 202223100 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition
   
 
Titel:Prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition
Utgivningsår:2023
Omfång:203 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223100
Serie:Propositioner nr. 2022/23:100
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2024.

Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande inriktning, en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska målen, en uppföljning av statens budget samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

I propositionen lämnas även förslag till lag om ändring i riksdagsordningen och vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.
 
  © 2017 Jure AB