Regeringens skrivelse 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001 - 200102160 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001
– Årsboken om EU
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001 – Årsboken om EU
Utgivningsår:2002
Omfång:483 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102160
Serie:Propositioner nr. 2001/02:160
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 221 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB