Prop. 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen - 200102145 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen
   
 
Titel:Prop. 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen
Anmärkning:Direktiv 89/391/EEG och Ds 2001:50.
Utgivningsår:2002
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102145
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:145
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB