Prop. 2001/02:156 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och f.d. jugoslaviska Makedonien - 200102156 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:156 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och f.d. jugoslaviska Makedonien
   
 
Titel:Prop. 2001/02:156 Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och f.d. jugoslaviska Makedonien
Utgivningsår:2002
Omfång:412 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102156
Serie:Propositioner nr. 2001/02:156
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 221 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB