Vänbok till Lars Afrell - 9789188929938 - Jure bokhandel

 

 
 
Vänbok till Lars Afrell
– Något om hur den svenska värdepappersmarknaden europeiserades
   
 
Titel:Vänbok till Lars Afrell – Något om hur den svenska värdepappersmarknaden europeiserades
Utgivningsår:2023
Omfång:230 sid.
Förlag:Svensk Värdepappersmarknad
ISBN:9789188929938
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 468 SEK exkl. moms

 

Inledning

Kerstin Hermansson, Finansmarknaden ur olika perspektiv – från FMA till Fondhandlareföreningen

Per-Ola Jansson, Varifrån kommer alla regler?

Charlotta Erikson och Urban Funered, När finansmarknadsregleringen blev EU-rätt

Vigg Troedsson, Några synpunkter från och om den svenska aktiemarknaden

André Andersson, 1983–93: Regleringssystemet avvecklas – Sverige öppnar upp mot omvärlden

Andreas Gustafsson, Börsen och värdepappersmarknaden 1990–2020

Magnus Schmauch, Fyra nivåer av reglering på värdepappersmarknaden

Lars Afrell, Något om delegerade akter, genomförandeakter och tekniska standarder

Rolf Skog, När verkligheten tränger sig på – något om EU-kommissionens förhållande till aktier med olika röstvärden

Erik Sjöman, Reglering av uppköpserbjudanden i en global miljö

Mats Isaksson och Erik Lidman, Den europeiska gröna given och en hållbar aktiemarknad

Dan Hanqvist, Confundamus linguam eorum – EU-rättens utmaningar

Eva Hägg, Tillämpning av ett MAR-igt regelverk

Jonas Myrdal, Vad betyder ”allmänt känd” information i förbudet mot obehörigt röjande av insiderinformation?

Erik Lagerlöf, Financial services post-Brexit – a case for further analysis

Emilios Avgouleas and William Blair, A critical evaluation of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) – Payments’ final frontier?

Författarpresentationer
 
  © 2017 Jure AB