Regeringens skrivelse 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001 - 200102114 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2001
Utgivningsår:2002
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102114
Serie:Propositioner nr. 2001/02:114
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB