Regeringens skrivelse 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar - 200102141 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar
Anmärkning:Prop. 1999/2000:78
Utgivningsår:2002
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102141
Serie:Propositioner nr. 2001/02:141
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB