Regeringens skrivelse 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU - 200102148 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU
Utgivningsår:2002
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102148
Serie:Propositioner nr. 2001/02:148
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB