Prop. 2001/02:99 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel - 200102099 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:99 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel
   
 
Titel:Prop. 2001/02:99 Sveriges antagande av rambeslut om åtgärder för att bekämpa människohandel
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:99.
Utgivningsår:2002
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102099
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:99
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB