Ds 2002:35 Straffansvar för terroristbrott - 9138217279 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:35 Straffansvar för terroristbrott
   
 
Titel:Ds 2002:35 Straffansvar för terroristbrott
Anmärkning:Prop. 2002/03:38. Jfr även prop. 2001/02:135 och prop. 2001/02:149.
Utgivningsår:2002
Omfång:148 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217279
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:35
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

Riksdagen godkände i maj 2002 EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism. Här redovisas innehållet i rambeslutet med förslag på de ändringar i svensk lagstiftning som blir följden av detta.
 
  © 2017 Jure AB