Ds 2002:34 Rapport om tillväxtavtalen - 9138217252 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:34 Rapport om tillväxtavtalen
– Andra året
   
 
Titel:Ds 2002:34 Rapport om tillväxtavtalen – Andra året
Anmärkning:Se även prop. 2001/02:4, Ds 2003:43, Ds 2001:15 och Ds 2000:7.
Utgivningsår:2002
Omfång:71 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217252
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:34
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 158 SEK exkl. moms

 

För att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften lanserade regeringen 1998 en ny arbetsform - regionala tillväxtavtal. Tillväxtavtalen genomförs under perioden 2000-2003. Alla län i landet deltar i arbetet. Här presenteras en uppföljning av första årets rapport (Ds 2001:15).
 
  © 2017 Jure AB