Prop. 2001/02:146 Verkställighet av utländska domar på privaträttens område - 200102146 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:146 Verkställighet av utländska domar på privaträttens område
   
 
Titel:Prop. 2001/02:146 Verkställighet av utländska domar på privaträttens område
Utgivningsår:2002
Omfång:123 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102146
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:146
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB