Prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism - 200102149 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism
   
 
Titel:Prop. 2001/02:149 Sveriges tillträde till Förenta nationernas internationella konvention om bekämpande av finansiering av terrorism
Anmärkning:KOM (2001) 521 slutlig, Bryssel 2001.09.19. Se även Ds 2002:35.
Utgivningsår:2002
Omfång:111 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:149
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB