Ds 2001:10 Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning - 9138214210 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2001:10 Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning
   
 
Titel:Ds 2001:10 Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning
Anmärkning:Regeringens skrivelse 2001/02:83
Utgivningsår:2001
Omfång:141 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214210
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:10
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 130 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges en övergripande bild av mänskliga rättigheter i Sverige. Ett första steg mot en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter.
 
  © 2017 Jure AB