Ds 2002:39 Genomförande av EG-direktiv på sjöfartsområdet m.m. - 9138217333 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:39 Genomförande av EG-direktiv på sjöfartsområdet m.m.
   
 
Titel:Ds 2002:39 Genomförande av EG-direktiv på sjöfartsområdet m.m.
Anmärkning:Direktiven 2000/34/EG, 2001/96/EG, 2001/105/EG och 2001/106/EG. Prop. 2002/03:109.
Utgivningsår:2002
Omfång:229 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217333
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:39
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 165 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till genomförande av fyra EG-direktiv:
1. 2000/34/EG om ändring i det s.k. arbetstidsdirektivet
2. 2001/96/EG om lastning och lossning av bulkfartyg
3. 2001/105/EG om ändring i direktivet om klassificeringssällskap
4. 2001/106/EG om ändring i det s.k. hamnstatskontrolldirektivet.

Dessutom föreslås vissa bestämmelser med anledning av EG-förordningen 417/2002 om krav på dubbelskrov för oljetankfartyg samt vissa andra förslag när det gäller anställningsförhållanden ombord.
 
  © 2017 Jure AB