Ds 2002:44 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar - 9138217414 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:44 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar
   
 
Titel:Ds 2002:44 Gallring av uppgifter i kreditupplysningar
Anmärkning:Prop. 2002/03:59.
Utgivningsår:2002
Omfång:25 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217414
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:44
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 64 SEK exkl. moms

 

I promemorian tas upp frågor om gallring av uppgifter som används i kreditupplysningar och som avser fysiska personer som inte är näringsidkare. Här föreslås att sådana uppgifter skall gallras senast efter tre år efter det att det som orsakade uppgiften inträffade eller upphörde. Särskilda gallringsregler föreslås för uppgifter om skuldsanering.
 
  © 2017 Jure AB