Ds 2002:46 Östersjöprogram för framtiden - 9138217430 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:46 Östersjöprogram för framtiden
– Studie gällande behov av fortsatta särskilda statliga insatser för att främja näringslivsutvecklingen i Östersjöregionen efter år 2003
   
 
Titel:Ds 2002:46 Östersjöprogram för framtiden – Studie gällande behov av fortsatta särskilda statliga insatser för att främja näringslivsutvecklingen i Östersjöregionen efter år 2003
Anmärkning:Se även SOU 1999:125.
Utgivningsår:2002
Omfång:283 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217430
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:46
Ämnesord:Övrigt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

I promemorian görs en bred kartläggning av förutsättningarna för det svenska näringslivets verksamhet i Östersjöregionen. Bakgrunden utgörs av den satsning som skett i och med Östersjömiljard 2. Intervjuer har gjorts med över 100 intressenter och besök har gjorts i de baltiska staterna, Ryssland och Polen. Rekommendationer ges för fortsatt satsning på "humankapital", nya långsiktiga finansiella instrument samt miljö- och energiprojekt.
 
  © 2017 Jure AB