Lagarna på värdepappersområdet av Beckman Mats, Jansson Gent, Wallin-Norman Karin, Wendleby Björn - 9139002209 - Jure bokhandel

 

 
 
Lagarna på värdepappersområdet
– En kommentar till insiderstrafflagen m.fl. lagar
   
 
Författare:Beckman Mats , Jansson Gent , Wallin-Norman Karin , Wendleby Björn
Titel:Lagarna på värdepappersområdet – En kommentar till insiderstrafflagen m.fl. lagar
Utgivningsår:2002
Omfång:596 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139002209
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Denna bok innehåller kommentarer till lagarna på värdepappersområdet. Här behandlas lagen om värdepappersfonder, lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepappersrörelse, lagen om börs- och clearingverksamhet, lagen om kontoföring av finansiella instrument, lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, insiderstrafflagen samt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.
 
  © 2017 Jure AB