Ds 2002:47 Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden - 9138217457 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:47 Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden
– Strategiska utvecklingstendenser
   
 
Titel:Ds 2002:47 Kompetensförsörjning på arbetsmarknaden – Strategiska utvecklingstendenser
Anmärkning:Se även Ds 2000:49.
Utgivningsår:2002
Omfång:192 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217457
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:47
Ämnesord:Övrigt

Pris: 188 SEK exkl. moms

 

I promemorian beskrivs hur tillgången på kompetens ser ut i Sverige i dag, hur denna förhåller sig till arbetslivets efterfrågan och hur prognoserna för framtiden ser ut. Dessutom diskuteras betydelsen av utbildningens dimensionering för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB