Ds 2002:49 Den svenska sjukan - 9138217473 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:49 Den svenska sjukan
– sjukfrånvaron i åtta länder
   
 
Titel:Ds 2002:49 Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder
Anmärkning:Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) av Kjell Nyman, Sisko Bergendorff och Edward Palmer. Se även Ds 2004:16, Ds 2002:22, Ds 2003:63, SOU 2002:5 och prop. 2002/03:6.
Utgivningsår:2002
Omfång:144 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217473
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:49
Ämnesord:Övrigt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

I rapporten påvisas att sjukfrånvaron i Sverige ligger på en högre nivå och ökar snabbare än i andra EU-länder. Detta gäller också Norge och Nederländerna. Dessutom konstateras att sjukfrånvaron stiger i dessa länder när tiderna är bättre och sjunker under lågkonjunktur. I andra EU-länder (t.ex. Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland) finns inga sådana samband.
 
  © 2017 Jure AB