De lege 2002 Skrifter i internationell skatterätt av Mattsson Nils - 9176785149 - Jure bokhandel

 

 
 
De lege 2002 Skrifter i internationell skatterätt
   
 
Författare:Mattsson Nils
Titel:De lege 2002 Skrifter i internationell skatterätt
Utgivningsår:2002
Omfång:303 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785149
Produkttyp:Inbunden
Serie:De Lege nr. 2002
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

Urvalet i denna bok består främst av artiklar, som behandlar skatteavtalens uppbyggnad. Även olika studier av enskilda bestämmelser, inte minst sådana som förekommer i OECD:s modellavtal, ingår. Ett par artiklar behandlar olika problem som rör mer specifika problem i de svenska skatteförfattningarna. Likaså ingår ett utdrag ur det betänkande som författaren lade fram som ensamutredare beträffande skatterättsligt hemvist för såväl fysiska som juridiska personer. Till sist ingår ett nyskrivet bidrag, en jämförelse av diskrimineringsförbud i OECD:s modellavtal och EG-fördraget.
 
  © 2017 Jure AB