Svensk patenträttspraxis 1957-1980 av Gillfors Jan Ola, Tegman Eva - 9175985851 - Jure bokhandel

 

 
 
Svensk patenträttspraxis 1957-1980
– en sammanställning av svenska domar på patenträttsområdet åren 1957 t o m 1980
   
 
Författare:Gillfors Jan Ola , Tegman Eva
Titel:Svensk patenträttspraxis 1957-1980 – en sammanställning av svenska domar på patenträttsområdet åren 1957 t o m 1980
Utgivningsår:1982
Omfång:98 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175985851
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 15
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB