Prop. 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro - 200203006 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
   
 
Titel:Prop. 2002/03:6 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Anmärkning:Se SOU 2002:5, Ds 2002:22 och Ds 2002:49.
Utgivningsår:2002
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:6
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB