Ds 2002:51 Mervärdesskatten på ekologiska livsmedel - 9138217562 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:51 Mervärdesskatten på ekologiska livsmedel
   
 
Titel:Ds 2002:51 Mervärdesskatten på ekologiska livsmedel
Utgivningsår:2002
Omfång:106 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217562
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:51
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller en analys av möjligheterna att differentiera mervärdesskatten till förmån för ekologiska livsmedel. Här diskuteras också mer allmänt valet av styrmedel i miljöpolitiken. Analysen utmynnar i två slutsatser:
1. Den s.k. likabehandlingsprincipen i EG-rätten innebär att Sverige inte kan införa en annan mervärdesskattesats för ekologiska livsmedel än för andra livsmedel.
2. En differentiering av momsen till förmån för ekologiska livsmedel kan sägas gå emot den allmänt accepterade principen om att förorenaren skall betala (Polluter Pay Principle).
 
  © 2017 Jure AB