Ds 2002:53 Prissättning inom läkemedelsförmånerna - 9138217627 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2002:53 Prissättning inom läkemedelsförmånerna
   
 
Titel:Ds 2002:53 Prissättning inom läkemedelsförmånerna
Anmärkning:Se även prop. 2002/03:42 och prop. 2004/05:70.
Utgivningsår:2002
Omfång:107 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138217627
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2002:53
Ämnesord:Övrigt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) ensidigt skall fastställa apotekens inköpspris med hänsyn till varans medicinska effekter, förväntade försäljningsvolym samt förväntade medicinska och hälsoekonomiska värde. Här tas också upp förslag om en enklare förmånsprövning och förfarande vid prisändringar.
 
  © 2017 Jure AB