Prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor - 200203012 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor
Anmärkning:SOU 2000:2
Utgivningsår:2002
Omfång:203 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203012
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:12
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB